Formatia de dansuri populare Lozna

Sanatate si protectie sociala

26-08-2014

Sanatate si protectie sociala pentru toti locuitorii comunei Lozna

 
În tara noastra, sistemul asigurarilor sociale de sanatate a fost introdus prin Legea nr.145/1997, renuntându-se astfel la modelul de finantare de catre stat a sistemului sanitar si adoptându-se sistemul sanitar bazat pe asigurari de sanatate. Scopul introducerii acestui sistem de asigurari sociale de sanatate este acela de a contribui la dezvoltarea activitatii medicale, vizând în special preventia si mentinerea starii de sanatate a populatiei, prin asigurarea accesului fiecarui cetatean asigurat la servicii medicale calitative.
 
Potrivit prevederilor art. 208 din Legea nr. 95/2006, asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei, care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati, obiectivele acestui sistem fiind protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident si asigurarea protectiei asiguratilor în mod universal, echitabil si nediscriminatoriu.
 
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirugicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute în Programul National de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauziei, servicii de planificare familiala în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul cadru.
 
Asistenta medicala la nivelul comunei este asigurata prin Cabinetul Medical Individual dr. ADASCALITEI CONSTANTIN, dotat la standarde europene, asigurând:
• consultatii preventive
• consultatii curative
• consultantii pentru situatii de urgenta
• consultatii în regim de garda,
• asistenta medicala scolara,
• activitati de suport
 
De asemenea, la nivelul comunei, functioneaza o farmacie si un cabinet stomatologic.
 
Asistenta sociala
 
În cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Lozna este creat un Compartiment de asistenta sociala si autoritate tutelara aprobat conform H.C.L. nr. 10/2014. Principiile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale de catre Compartimentul de asistenta  sociala si autoritate tutelara  sunt:
 
• respectarea drepturilor si a demnitatii omului; 
• asigurarea autodeterminarii si a intimitatii persoanelor beneficiare; 
• asigurarea dreptului de a alege; 
• abordarea individualizata si centrarea pe persoane; 
• participarea persoanelor beneficiare; 
• cooperarea si parteneriatul; 
• recunoasterea valorii fiecarei persoane; 
• abordarea comprehensiva, globala si integrata; 
• orientarea pe rezultate; 
• îmbunatatirea continua a calitatii; 
• combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare.
 
În exercitarea atributiilor prevazute de legislatia în vigoare, acest Compartiment desfasoara activitati în urmatoarele domenii:
1. în domeniul protectiei copilului:
2. în domeniul protectiei sociale a persoanelor majore cu handicap,
3. în vederea obtinerii prestatiilor sociale (alocatii de stat, alocatii pentru sustinerea familiei, ajutor social, ajutor pentru încalzirea locuintei, etc),
4. în domeniul acordarii ajutoarelor de urgenta.

Contact Rapid

Tel : 0231-626280 Fax : 0231-626280

Anunturi Importante

12-12-2019

Atestate producator şi carnete comercializare 2019

 Atestate producator şi carnete comercializare 2019

12-12-2019

Tabel certificate urbanism şi tabel autorizaţiili eberate în 2019

 Tabel certificate urbanism şi tabel autorizaţiili eberate în 2019

29-03-2019

Lista funcţiilor din Primăria Comunei Lozna, conform art. 33 din Legea 153/2017

  Lista funcţiilor din Primăria Comunei Lozna, conform art. 33 din Legea 153/2017

19-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

  Pentru a descarca documentul click aici

19-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

 Pentru a descarca documentul click aici

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Lozna. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Lozna.

http://sisop.mai.gov.ro