Formatia de dansuri populare Lozna

Educatie si cultura

26-08-2014

Prin H.C.L. nr. 11 din 30.03.2012 Consiliul local a aprobat structura si denumirea  retelei scolare la nivelul comunei Lozna, judetul Botosani pentru anul scolar 2012 – 2013, mentinându-se aceeasi structura si denumire si pentru anul scolar 2013 – 2014 si anume:

• Unitatea de învatamânt cu personalitate juridica:
1. Scoala gimanziala “Gheorghe Popovici” Lozna,
• Unitate de învatamânt fara personalitate juridica (arondate): 
1. Gradinita cu program normal Lozna,
2. Scoala gimnaziala nr. 2 Strateni.
 
 
Prin Decizia Directorului nr. 20 din 14 Octombrie 2013 s-a constituit Consiliul de Administratie al scolii gimnaziale “Gheorghe Popovici” Lozna pentru anul scolar 2013 - 2014, în urmatoare componenta:
1. Cristina – Iuliana VATAVU – director – Presedinte,
2. Daniela VATAVU – consilier educativ – membru,
3. Carmena AUNGURENCI – responsabil Comisie de calitate – membru,
4. Iulia – Carmen CODAU - responsabil Comisie metodica a învatatorilor – membru,
5. Cornelia CUJBA – responsabil Comisie metodica a educatoarelor – membru,
6. Domnica OSTAFI – administrator financiar – membru,
7. Marcel TURIN – reprezentantul primarului – membru,
8. Laurentiu BURLACU – reprezentantul Consiliului local – mermbru,
9. Mitica BURLACU – reprezentant al parintilor – membru,
10. Ana – Maria BACIU – lider de sindicat – membru.
 
 
Atibutiile Consiliului de Administratie  sunt:
• adoptã proiectul de buget si avizeazã executia bugetarã la nivelul unitãtii de învatamânt;
• aprobã planul de dezvoltare institutionalã elaborat de directorul unitatii de învatamânt;
• aprobã curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;
• stabileste pozitia scolii în relatiile cu terti;
• organizeazã concursul de ocupare a funcþiilor de director si de director adjunct;
• aprobã planul de încadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;
• aprobã programe de dezvoltare profesionalã a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
• sanctioneazã abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
• aproba comisiile de concurs si valideazã rezultatul concursurilor;
• aprobã orarul unitatii de învatamânt;
• îsi asuma raspunderea publicã pentru performanþele unitatii de învatamânt, alãturi de director;
• îndeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei nationale, respectiv ale Ministerului Educatiei Nationale.
 
 
Baza materiala a scolilor din comuna este alcatuita din 7 (sapte) corpuri, si anume:
în satul Lozna
1. corp nr. 1 – scoala Lozna, compus din 4 (patru) sali de clasa, în suprafata de 310 m.p., construit în anul 1930, având o stare functionala – buna, încalzirea pe timpul sezonului rece facându-se prin centrala termica pe combustibil solid (lemne). În anul 2008 s-a înfiintat în cadrul acestui corp de scoala un Cabinet de Documentare si Informare asigurând activitati scolare si extrascolare la cel mai înalt nivel.
1. corp nr. 2 – scoala Lozna, compus din 4 (patru) sali de clasa si o sala de calculatoare, în suprafata de 264 m.p., construit în anul 2005, având o stare functionala – foarte buna, încalzirea pe timpul sezonului rece facându-se prin centrala termica electrica.
2. corp nr. 3 – gradinita Lozna compus din 2 (doua) sali de clasa, în suprafata de 99 m.p., construit în anul 1930, având o stare functionala – nesatisfacatoare, încalzirea pe timpul sezonului rece facându-se prin sobe pe lemne. Datorita starii nesatisfacatoare a acestuia, în anul 2011 s-a început construirea unei noi cladiri din fondurile Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului realizata în proportie de 95 %.
 
 
în satul Strateni:
1. corp nr. 1 – scoala Strateni, compus din 3 (trei) sali de clasa, în suprafata de 291 m.p., construit în anul 1930, având o stare functionala – buna, încalzirea pe timpul sezonului rece facându-se prin centrala termica pe combustibil solid (lemne).
2. corp nr. 2 – scoala Strateni, compus dintr-o sala de clasa, în suprafata de 118 m.p., construit în anul 1930, având o stare functionala – buna, încalzirea pe timpul sezonului rece facându-se prin sobe pe lemne.
3. corp nr. 3 – scoala Strateni, compus din 2 (doua) sali de clasa, în suprafata de 183 m.p., construit în anul 1978, având o stare functionala – buna, încalzirea pe timpul sezonului rece facându-se prin sobe pe lemne. În anul 2008 s-a înfiintat în cadrul acestui corp de scoala un Cabinet de Documentare si Informare asigurând activitati scolare si extrascolare la cel mai înalt nivel.
4. corp nr. 4 – scoala Strateni, compus din 4 (patru) sali de clasa si o sala de calculatoare, în suprafata de 325 m.p., construit în anul 2005, având o stare functionala – foarte buna, încalzirea pe timpul sezonului rece facându-se prin centrala termica electrica.
 
 
De asemenea sunt amenajate magazii de lemne în ambele structuri scolare. Aprovizionarea cu apa se realizeaza de la fântâni cu galeti.
 
Populatia scolara preprimar/primar/gimnazial este de 347 copii, iar personalul didactic de 27 cadre.
 
 
Bibliotecile scolare, dispun de un fond de carte redus dupa cum urmeaza: 
• Lozna – 3921 volume,
• Strateni – 3441 volume.
Activitatea de viitor, presupune, luarea unor masuri concrete care sa se materializeze în:
• Alimentarea cu apa potabila a spatiilor de scolarizare, în ambele sate;
• Plantarea de garduri vii catre parte stradala a scolilor si amenajarea de spatii florale în perimetrul scolilor;
• Construirea unui gard nou la scoala Lozna,
• Amenajarea de mini sali de sport în ambele scoli prin reamenajarea spatiilor existente;
• Amenajarea de trotuare, catre punctele de lucru din cadrul unitatilor scolare si a spatiilor pentru depozitarea gunoaielor.
 
Cultura
 
În comuna exista doua Camine culturale, reabilitate prin reparatii capitale cu fonduri ale comunitatii locale. În aceste locatii se desfasoara activitati cultural – educative cu sprijinul cadrelor didactice din comuna cât si a referentului cultural.
 
 
Activitatea acestora presupune:
• Pregatirea prin forme de perfectionare specifice a managerilor culturali si instructorilor de formatii cultural artistice;
• Antrenarea managerilor si formatiilor artistice si de obiceiuri, în schimburi de experienta pe plan judetean si interjudetean.

Contact Rapid

Tel : 0231-626280 Fax : 0231-626280

Anunturi Importante

12-12-2019

Atestate producator şi carnete comercializare 2019

 Atestate producator şi carnete comercializare 2019

12-12-2019

Tabel certificate urbanism şi tabel autorizaţiili eberate în 2019

 Tabel certificate urbanism şi tabel autorizaţiili eberate în 2019

29-03-2019

Lista funcţiilor din Primăria Comunei Lozna, conform art. 33 din Legea 153/2017

  Lista funcţiilor din Primăria Comunei Lozna, conform art. 33 din Legea 153/2017

19-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

  Pentru a descarca documentul click aici

19-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

 Pentru a descarca documentul click aici

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Lozna. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Lozna.

http://sisop.mai.gov.ro