Formatia de dansuri populare Lozna

Servicii publice

La nivelul comunei Lozna se urmăreşte ca prin toate serviciile publice să crească nivelul de trai a cetăţenilor; transformării mentalităţii acestora şi ridicarea nivelului cultural al acestora.

Toate acţiunile care se vor întreprinde, va urmări o mai bună deservire a populaţiei şi realizarea de acţiuni în scopul creşterii calităţii vieţii tuturor cetăţenilor comunei.

La nivelul Consiliului Local se va urmări ca personalul din aparatul propriu şi personalul de conducere să dea o mai mare atenţie rezolvării problemelor cetăţenilor în mod operativ şi realizarea de noi servicii care să ducă la creşterea nivelului de trai, a cetăţenilor.

În comuna Lozna se urmareste continuu dotarea cu aparatură corespunzătoare în vederea desfăşurării unei activităţi culturale la nivel superior prin procurarea de aparatură electrică şi electronică, cumpărarea de materiale necesare pentru procurarea de instrumente muzicale şi materiale sportive, avându-se în vedere că există spaţiul necesar pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive.

Comuna dispune de formaţii folclorice pentru mai buna petrecere a timpului liber şi atragerea tineretului în activităţi culturale si în cadrul bibliotecii comunale se organizeaza expoziţii cu reprezentarea unor colecţii de carte tehnică în sprijinul agricultorilor.

În domeniul învăţământului şi unităţilor şcolare din comuna Lozna se va avea în vedere realizarea reformei în conţinutul său, aşezarea pe noi principii, conform Legii învăţământului a întregii munci de instruire.

În domeniul sanitar s-au efectuat următoarele :

- Reparaţie capitală la dispensarul uman din comună,

- Apă curentă,

- Magazie de lemne.

- Asigurarea la nivel local a unei protecţii sporite pentru tineretul existent în comună a familiilor înfiinţate cât şi a familiilor revenite în comună.

Administraţia publică în comuna Lozna

26-08-2014

 Administraţia publică în comuna Lozna este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Acest (...)

Mai mult

Educatie si cultura

26-08-2014

Prin H.C.L. nr. 11 din 30.03.2012 Consiliul local a aprobat structura si denumirea  retelei scolare la nivelul comunei Lozna, judetul Botosani pentru anul scolar 2012 – 2013, mentinându-se aceeasi structura si denumire si pentru anul scolar 2013 – 2014 si anume: • Unitatea de învatamânt cu personalitate juridica: 1. Scoala gimanziala “Gheorghe Popovici” Lozna, • Unitate de învatamânt fara personalitate juridica (arondate):  1. Gradinita cu program normal Lozna, 2. Scoala gimnaziala nr. 2 Strateni.     Prin Decizia Directorului nr. 20 (...)

Mai mult

Sanatate si protectie sociala

26-08-2014

Sanatate si protectie sociala pentru toti locuitorii comunei Lozna   În tara noastra, sistemul asigurarilor sociale de sanatate a fost introdus prin Legea nr.145/1997, renuntându-se astfel la modelul de finantare de catre stat a sistemului sanitar si adoptându-se sistemul sanitar bazat pe asigurari de sanatate. Scopul introducerii acestui sistem de asigurari sociale de sanatate este acela de a contribui la dezvoltarea activitatii medicale, vizând în special preventia si mentinerea starii de sanatate a populatiei, prin asigurarea accesului fiecarui cetatean asigurat la servicii medicale calitative.   Potrivit (...)

Mai mult

Contact Rapid

Tel : 0231-626280 Fax : 0231-626280

Anunturi Importante

29-03-2019

Lista funcţiilor din Primăria Comunei Lozna, conform art. 33 din Legea 153/2017

  Lista funcţiilor din Primăria Comunei Lozna, conform art. 33 din Legea 153/2017

19-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

  Pentru a descarca documentul click aici

19-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

 Pentru a descarca documentul click aici

10-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

 Click pentru a descarca documentul

10-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

 Click aici pentru a descarca documentul

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Lozna. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Lozna.

http://sisop.mai.gov.ro